Technická správa nemovitosti

Vedení technické dokumentace domu
Zajištění oprav a údržby domu
Zajištění  provádění pravidelných revizí a kontrol stavu jednotlivých částí nemovitosti
Zajištění provádění deratizace, desinfekce, desinsekce
Zajištění dodávky médií a kontrola plnění sjednaných podmínek dodávek dle smluv
Zajištění pravidelného úklidu společných prostor nemovitostí a úklid sněhu
Zajištění sečení trávy, stříhání živých plotů, kácení dřevin a vysíkání neudržovaných pozemků
Roční vyhodnocení stavu nemovitosti
Návrh oprav, úprav a rekonstrukcí včetně finančních předpokladů
Zajištění výběrových řízení na provedení oprav, úprav a rekonstrukcí
Pomoc při zajištění státních podpor, úvěrů a evropských dotací
Informovat nájemníky nebo vlastníky o plánovaných výlukách dodávek médií
Zajištění odečtů měřidel spotřeby tepla, vody pro potřeby vyúčtování služeb
Zajištění pojištění domu výběrem z  nabídek pojišťoven¨
Zajištění dohledu na prováděných opravách, úpravách a rekonstrukcí
Uplatňování případných reklamací na zhotovených opravách, úpravách a rekonstrukcí
Zajištění revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení
Zajistíme odborníka na požární bezpečnost
Evidence plateb

Vedení evidence nájemníků a nebo vlastníků
Vedení evidence plateb záloh
Výpočet záloh na odběr energií a fond oprav
Vyúčtování přeplatků nebo nedoplatků záloh
Vedení přehledu neplatičů
Vedení účetnictví

Vyřízení veškerých plateb dodavatelů
Evidence a zpracování všech účetních dokladů
Vystavování účetních dokladů
Vedení evidence movitého a nemovitého majetku.
Zpracování roční závěrky a předání účetních dokladů
Zpracování a podání daňových přiznání ( daň z  příjmu a daň z  nemovitosti)
Zpracování výnosů a nákladů na správu domu, pojištění domu

Převzetí domu do správy

Kompletní kontrola domu před předáním
Převzetí veškeré dokumentace k  domu
Kontrola zaplacených záloh nájemníků nebo majitelů bytových jednotek
Kontrola vedení agendy a účetnictví
Vznik společenství vlastníků

Koordinace postupu a návrhy jednotlivých kroků od první schůzky až do sepsání návrhu stanov
Zpracování a rozeslání pozvánek na jednotlivé schůzky potřebné k  projednání podkladů
Zajištění notářského dohledu na první schůzce vlastníků
Převody bytů do vlastnictví

Informace nájemníků o postupu při převodu do vlastnictví
Zpracování prohlášení vlastníka budovy
Zpracování návrhu na vklad prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí a podání na katastrální úřad
Zajišťujeme širokou škálu činností a služeb
pro kompletní správu Vaší nemovitosti

T. A. E.
komplexní správa nemovitostí